Jogszabályok gyakorlati alkalmazása  
Az épületek kiürítésének követelményei 2. rész: Lépcsők, lépcsőházak
Kiss Levente
Küldés e-mailben Nyomtatható változat 
A lépcsőházak a kiürítés kulcsfontosságú elemei. A menekülési útvonalak tervezése során azonban csak bizonyos lépcsőfajták és lépcsőházak vehetők számba, s ezek kialakítása, száma és méretezése minden esetben az épület méreteitől és jellegétől függ.

 

Ez a cikk még a korábbi jogszabályok alapján készült. Az új OTSZ figyelembe vételével frissített változatot hamarosan közöljük.

Lépcsőháznak akkor nevezhetjük a szinteket összekötő lépcsőt, ha minden oldalról épületszerkezettel van körülvéve. Gyakran előfordul, hogy a tervezési terület nagysága, bonyolultsága, vagy beruházói igény miatt a lépcsőházakat ajtó nélkül kérik kialakítani. Mérlegelni kell azonban azt a tényt, hogy ha nem választjuk le légtérileg a lépcsőházat a szintektől, akkor tűz esetén megtelik az egész épület füsttel, így veszélyeztetve valamennyi bent tartózkodó menekülését. Ha a lépcsőház egy légteret alkot használati terekkel, abban a tűz kezdeti fázisában a levegőnél nehezebb füst még lefele is mozoghat, veszélyeztetve a kiürítést.

Nyugat-Európa sok országában már a többszintes épületeknél is csak a zárt lépcsőházat fogadják el kiürítési útvonalként. A menekülő lépcsőházak mellett lehetnek az átriumokkal egybefüggő légterű, látványos belsőépítészeti kialakítású lépcsőházak is, akár gyenge tűzállósági határértékű acélszerkezetekből is - ha ezek nélkül is megfelelő időn belül elvégezhető a kiürítés. Itt azonban mérlegelni kell, hogy a menekülő útvonal eltér a normál használati útvonaltól, és a megszokás tűz esetén az irányfények ellenére is zavart okozhat.

Általános előírás, azaz szintszámtól függetlenül minden épület esetében biztosítani kell a kiürítésre számításba vett lépcsőház hő- és füstelvezetését, illetve légpótlását. (Országos Tűzvédelmi Szabályzat 35. § (5.) bekezdés, a tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeiről szóló 2/2002. (I 23.) BM rendelet 5. számú melléklet I/6. fejezet 1.8. szakasz)

A lépcsőházak számát, elhelyezését, kialakítását, méretezésének és légtérelkülönítésének módját a tűzvédelem általános szabályainak, szükség esetén a tűzvédelmi szakhatóság előírásainak, továbbá az építmény rendeltetése szerinti biztonságos használhatóságnak megfelelően kell tervezni és megvalósítani. (OTÉK 98. § (3.) bekezdés)

Íves karú lépcső, húzott fokok

Íves karú lépcsőt kiürítés céljára nem szabad számításba venni. Ez alól kivétel az 50 főnél kevesebb létszámú helyiségek, épületek. (A tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeiről szóló 2/2002. (I 23.) BM rendelet 5. számú melléklet I/6. fejezet 1.9. szakasz)

Középmagas, illetve magas épület

A lépcsőházakra vonatkozóan magasabb szintű követelmények a középmagas épületek és magas épületek esetében (A tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeiről szóló 2/2002. (I 23.) BM rendelet 5. számú melléklet I/4. fejezet 4.1. szakasz) a következők:

Amennyiben a lépcsőház összeköti a pincei szint(ek)et az épület többi szintjeivel, akkor a lépcsőházat a pinceszint(ek) helyiségeitől független módon szellőztetett tűzgátló előtér közbeiktatásával kell kialakítani. A szellőztetés tényleges módja ebben az esetben nincs szabályozva, de helyesen túlnyomást jelent.

Ha ez a kialakítás nem, vagy csak nehezen megoldható, akkor a pincei szint(ek)et kiszolgáló lépcsőházat az épület más lépcsőházától függetlenül kell létesíteni.

zárt lépcsőház legfelső szintjén vagy tetőfödémén - a füstmentes lépcsőházak kivételével - hő- és füstelvezetőt kell kialakítani. A vízszintes helyzetű füstelvezető szabad (nyitott állapotú) nyílásmérete a lépcsőházi alaprajzi vetület 5%-ának megfelelő nagyságú legyen, azonban 1 m2-nél kisebb felületű nem lehet. A függőleges helyzetű füstelvezető szabad felület méretét az előzőhöz viszonyítva 50%-kal növelt felülettel kell kialakítani. A füstmentes lépcsőháznál ez annál kedvezőtlenebb kialakítású, minél magasabb a lépcsőház, mivel a lépcsőházba esetleg a földszinten vagy az I. emeleten beáramló hő és füst csak annak legfelső pontján tud távozni, veszélyeztetve így a menekülést.

A lépcsőházi füstelvezető nyitását üzembiztos szerkezettel kell kialakítani. Ez lehet mechanikus, vagy elektronikus működtetésű. Amennyiben beépített automatikus tűzjelző berendezés van az épületben, akkor motoros nyitású ablakot kell tervezni.

Mire kell figyelni a füstelvezető nyílászáró tervezésénél? Fontos, hogy a nyílászáró ne nyíljon rá a menekülési útvonalra, ne szűkítse azt 1,90 m magasságig. Amennyiben kifelé nyílik, síkban záródó fém szerkezetűnek kell lennie, műanyag- és faszerkezeteknél a kifelé nyíló kialakítást a teljesítményjellemzők (szélállóság, légzáróság, csapóeső-állóság stb.) teljes leromlása nélkül lehetetlen megoldani.

A füstelvezető működtetését minden esetben hozzáférhető helyen kell biztosítani.

  • a középmagas épületben legalább a földszintről és a legfelső padlószintről,
  • a magas épületben valamennyi padlószintről.

A füstelvezető működtetési helyein a nyitás módját felismerhető módon jelölni kell.

Amennyiben füstelvezető nem alakítható ki, akkor a füstelvezetést légtechnikai berendezésekkel kell megoldani. Ennek működtetési helyei azonosak a füstelvezetőkre előírtakkal. A légtechnikai berendezés teljesítőképessége legalább 2 m3/s a „füstelvezetésnél" meghatározott „füstelvezető nyílásméret" minden négyzetméterére.

Lépcsőházak száma

A középmagas épületekben és a magas épületben, ha abban szintenként két vagy több tűzszakaszt vagy tűzszakaszhoz tartozó funkcionálisan összefüggő területrészt alakítanak ki, azok mindegyikéhez legalább egy-egy lépcsőházat kell létesíteni.

Középmagas épületben, ha középfolyosó, zártfolyosó, illetve zárt oldalfolyosó létesül és szintenként csak egy tűzszakasz vagy annak része kerül elhelyezésre, legalább egy füstmentes lépcsőházat kell létesíteni.

Magas épületben, ha szintenként csak egy tűzszakasz vagy annak része nyer elhelyezést, legalább két lépcsőházat kell kiképezni, melyek közül legalább egyet füstmentes lépcsőházként kell kialakítani.

Két füstmentes lépcsőházat kell kialakítani, ha az épületnek a tűzoltási felvonulási épület felől lévő homlokzatától értelmezett mélysége (szélessége) a 45 m-t meghaladja.

Egyetlen füstmentes lépcsőház tervezése akkor elegendő, ha az két tűzszakasz határán van, így az egyidejűleg szolgál mindkét tűzszakasz számára.

A fogatolt lakóépületek lépcsőházi követelménye szerint ha lakóépületben belső zárt lépcsőház alakul ki, és ehhez négynél több lakás csatlakozik, akkor azt füstmentes lépcsőházként kell kialakítani.

Lap teteje Ugrás az oldal tetejére

 Vélemények a cikkről

Név:
Vélemény:
 (#1) 2016.06.24.

Kapcsolódó cikkek
Archívum
   
Hírlevél

Feliratkozás
Leiratkozás
Kezdőlap