A kulcsszéf telepítés célja
Csepregi Csaba | 2009.08.08.
 

A jogszabály ereje

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján tűzoltósági kulcsszéfet kell telepíteni az alábbi helyekre és létesítményekben, amennyiben azok területén beépített tűzjelző berendezés telepítésre került:

  • 10.000 m2-nél nagyobb alapterületű „A-C" tűzveszélyességi osztályú ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló, és feldolgozó létesítmények esetében,
  • bármely rendeltetésű 30 m feletti közösségi épületben,
  • a 6000 m2-nél nagyobb alapterületű irodaépületben,
  • a 10.000 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületben, logisztikai központokban,
  • a 10.000 m2-nél nagyobb alapterületű műemlék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló épületekben,
  • és ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja.

A tűzvédelmi követelmények jogszabályi megjelenése természetesen hasznos, azonban csodát ne várjunk tőle, mert számos esetet nem, vagy nem megfelelően kezel. Pontosan ez tapasztalható a kulcsszéf létesítés esetében is.

Azokon a helyeken, ahol szükségessé válhat a gyors behatolás és beavatkozás (felderítés, életmentés, tűzoltás és kárenyhítés), a tűzvédelmi szakhatóság esetileg bírálja el a körülmények, adottságok és annak tükrében, hogy mivel segíthető a tűzoltók munkája.

Sprinklerezett épületek

Az első szembetűnő lehetőség a kárenyhítés területén figyelhető meg. Az épületekben telepített sprinkler berendezések elsődleges feladata a tűz elfojtása, illetve terjedésének korlátozása.

A mennyezet alatt elhelyezett magas hőmérséklet (elővezérelt oltóberendezésnél a füsttel együtt) elindítja az oltást, és a méretezési követelményben meghatározottak szerint előírt (30 perctől akár 90 percig tartó) ideig az oltóvíz folyamatosan áramlik ki a szórófejekből.

A tűz eloltását követően intézkedni kell a sprinkler leállításáról, amit az elzáró szerelvények helyiségének nyitása segít elő.

Biztonsági (tűzoltó) felvonóval kialakított épület

A biztonsági felvonó tűz esetén a létesítés során meghatározott kiürítési, mentési szintre megy, ahol nyitott ajtóval megáll, és a további működtetés csak a lift-kulccsal lehetséges.

A kulcs természetesen elhelyezhető az épületben működő állandó felügyeleti helyen is (ha van ilyen), de a biztonság növelhető, ha a kulcs a kulcsszéfben is el van helyezve.

Értékes homlokzatú épületek

Az épületek egyik fontos üzenete a látványuk által kiváltott érzésekben nyer formát. A szép és tetszetős homlokzati kiképzések nem olcsók - így ha a bejutáshoz a portál roncsolása vagy a kulcsszéf elhelyezése közül kellene választani, alighanem mindenki az utóbbi mellett tenné le a garast.

Halaszthatatlan beavatkozást igénylő épületek

A beavatkozás eredményessége érdekében a következő épületekben indokolttá válhat kulcsszéf elhelyezése:

  • 2.000 m2-nél nagyobb alapterületű „A"-„C" tűzveszélyességi osztályba sorolt termelő, tároló létesítményekben, ahol nincs a bejutást biztosító szolgálat.
  • 2.000 m2-nél nagyobb alapterületű középmagas irodaházban, ahol nincs a bejutást biztosító szolgálat.
  • 2.500 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületben, ahol nincs a bejutást biztosító szolgálat.

[www.tuzfal.com]