A kulcsszéf üzemben tartása
Csepregi Csaba | 2009.08.08.
 

Bizonyos esetekben az a jó hír, ha nincs hír. A biztonsági berendezésekre ez szintén igaz, habár ettől függetlenül vannak dolgok, amire mindenképen gondolni kell. A kulcsszéf beépítését követően az üzemeltető és a tűzoltóság feladatait a következőben foglaljuk össze.

Üzemben tartás

A létesítmény üzemeltetője a jogszabály, tűzvédelmi hatóság által előírtak alapján létesített kulcsszéfet köteles üzemben tartani, míg az önként vállalt eszköz leszereléséről dönthet ugyan, ám a beavatkozást segítő körülmények változásáról értesítenie kell a tűzoltóságot.

A tűzoltóság nyilvántartja azt, hogy mely épületekben helyeztek el kulcsszéfet, hol és milyen kulcsokkal, továbbá hogy kik jogosultak az objektum kulcsok átvételére abban az esetben, ha valami probléma támadna a széf zárásánál. Ezeket a hasznos információkat a vonuló tűzoltóegységek már a riasztáskor, vagy a helyszínre érkezésig megismerve időt nyerhetnek, és mint azt a legelején mondottuk: aki időt nyer, életet nyer.

A létesítmény érdekében a kulcsszéf környezetét az átadáskor elfogadott módon kell megőrizni, fenn kell tartani a kulcsszéf felismerhetőségét és megközelíthetőségét. A helyiségek zárcseréje esetén a tűzoltóság bevonásával ki kell cserélni a kulcsot, kulcsokat, illetve az átadást követően beépített ajtókat, rácsokat megfelelő (a kulcsszéfben lévő kulccsal nyitható) zárral kell felszerelni.

Alkalmazás éles helyzetben

Ha bekövetkezik az, amire számítva a kulcsszéfet kitalálták, az első fontos segítség, hogy a riasztott egységek tisztában legyenek azzal, hogy hol van a készenlétbe helyezett eszköz.

A tűzoltásvezető a helyszínen tapasztaltak alapján dönt a kulcsszéf nyitásáról és az objektumkulcsok használatáról.

Amennyiben a tűzoltás taktikai szempontjai, az eset körülményei indokolják, a tűzoltás vezetője dönthet úgy, hogy a kulcsszéf alkalmazásának mellőzésével hatolnak be a létesítménybe, épületbe, helyiségekbe. Ha azonban a nyitásról dönt, ezt követően, mint gyakorlatilag mindenért, a kulcs(ok) biztonságos megőrzéséért is ő a felelős.

A sikeres beavatkozást követően, ha a kulcsszéfet kinyitották, gondoskodni kell az objektumkulcs(ok) ellenőrzéséről, visszahelyezéséről és a széf bezárásáról.

Abban az esetben, ha a kulcsszéf nem zárható vissza - ennek egyrészt műszaki meghibásodás lehet az oka, vagy egyszerűen az, hogy a tűzjelző központ folyamatosan vezérlőjelet továbbít -, gondoskodni kell arról, hogy a kulcs ne kerülhessen illetéktelen kezekbe.

A széf használatáról készült jegyzőkönyv (mintáját lásd lent) Zárás adatai „megjegyzés" rovatában a „zárás megakadályozva" rögzítendő.

A kárhelyszín az esetek többségében nem alkalmas arra, hogy eldönthető legyen, ki a jogosult a létesítmény részéről, hogy a kulcsot, kulcsokat megőrizze. Ezért ilyenkor az objektumkulcs a tűzoltás vezetőjénél maradjon, aki a tűzoltóságra vigye vissza, ahol majd másnap a jogosult adatainak ellenőrzése után visszaszolgáltatja azt.

A kulcsszéf használatáról, illetve annak körülményeiről jegyzőkönyvet érdemes felvenni, melynek mintája innen tölthető le.

Gyakorlat

A tűzoltóság rutinját az extrém helyzetekben, a gyakorlatok során lehet megalapozni. Ennek megfelelően a kiképzési és oktatási tervben meg kell jelennie a kulcsszéf alkalmazására vonatkozó gyakorlatoknak.

A gyakorlat célja kettős: egyrészt hogy a tűzoltók gyorsan megtalálják a kulcsszéfet, biztosan kezeljék a kulcsot (nyitás, visszahelyezés és zárás), másrészt, hogy gyakorlati próba során ellenőrizzék, hogy a kulcsszéf aktiválásakor behelyezett kulcsok nyitják-e a szükséges ajtókat.

A gyakorlat során történt nyitást, kulcs visszahelyezést, és zárást szintén dokumentálni kell. Erre a célra az éles bevetésnél már bemutatott jegyzőkönyv is használható, azzal a kiegészítéssel, hogy a Nyitás adatai „megjegyzés" rovatában a „gyakorlat" rögzítendő.

A gyakorlatot megfelelően elő kell készíteni, és körültekintően meg kell tervezni a létesítmény műszaki szakemberével, illetve a tűzjelző berendezés karbantartójával közösen. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a széf nyitásához tűzjelző vezérlő jel kell, ami azonban más berendezést, szerkezetet, eszközt is vezérelhet!

[www.tuzfal.com]