Oltóvízforrások 1. rész
Csepregi Csaba | 2009.09.20.
Egy épület tervezése során az építész egyik fontos feladata, hogy kívül-belül helyet biztosítson az esetleges tűzoltáshoz szükséges vízforrásoknak. Bár ezek helyét és egyéb tulajdonságait jogszabályok írják elő, az építész is számos döntést hozhat e téren.
 

Kezdjük egy közismert ténnyel: a tüzet vízzel oltják, és nem papírral.

Ám ha biztosak lehessünk abban, hogy tűz esetén megfelelő mennyiségű tüzivíz áll rendelkezésre, szükséges bizonyos papírok (nevezzük őket jogszabálynak) ismerete. Hasonlóképpen szükségesek bizonyos papírok (nevezzük őket közműnyilatkozatnak és teljesítménymérési jegyzőkönyvnek) annak érdekében, hogy bizonyítottnak vehessük, hogy a papíron (nevezzük tervnek illetve műszaki leírásnak) megálmodottak meg is valósultak.

Volna még egy fontos körülmény a papír és tűzoltás vonatkozásában: az építmények tervezésénél, kivitelezésénél nem ildomos „trükközni", a szabályokat a követelt szintet felülről érintve illik teljesíteni.

A tűzoltóvíz biztosítására külső és belső (az épületen kívül és belül) kiépített vízforrásokra van szükség. A külső vízforráson általában a föld alatti és föld feletti tűzcsapokat, továbbá a tűzoltó vizet tároló tartályokat vagy medencéket értjük. Belső tüzivízforrásként a hatályos előírás szerint a fali tűzcsapok vehetők figyelembe.

Külső tüzivíz

A településen és a létesítményeknél a jogszabályban meghatározott oltóvíz-intenzitást kell biztosítani. (OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.1.1. pont)

Belső tüzivíz

Vezetékes vízellátás esetén a külső tűzoltóvízen (tűzcsap, tűzoltóvíz tározó) túl fali tűzcsapot is kell létesíteni:

  • ahol azt jogszabály előírja;
  • az OTSZ hatálya alá nem tartozó középmagas és magas épületekben szintenként: az „A" tűzveszélyességi osztályba tartozó 200 m2-nél; a „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó 300 m2-nél; a „C" tűzveszélyességi osztályba tartozó 500 m2-nél; a „D" tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m2-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban;
  • középmagas épületekben;
  • magas lakóépületben.

(OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.4.1. pont)

Nem kell fali tűzcsapot létesíteni a nem középmagas épületnek vagy magas épületnek minősülő lakóépületekben. Nem szabad fali tűzcsapot létesíteni azokban az épületekben, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást okozhat, vagy a tűz terjedését elősegítheti. (OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.4.1., 5.4.2. pont)

Az utóbbi esetben, továbbá ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkezhető tűz oltására, a fali tűzcsap helyett az ott lévő anyag oltására alkalmas, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott- tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést, illetőleg anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani. (OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.4.3. pont)

[www.tuzfal.com]